24 mars 2017

Kalmar läns museum en del av Sveriges största museum

  24 byggnader på en sammanlagd yta av 450 295 kvadratkilometer.
  Så stort är Sveriges största museum – alla länsmuseer tillsammans!

  Sveriges 24 länsmuseer, Kalmar läns museum inräknat, är sammantaget en av Sveriges största kulturarvsinstitutioner. Det nya projektet ”Sveriges största museum” riktar sig först och främst mot politiker. Samtidigt innebär det förnyade och mer utvecklade möjligheter till samarbete mellan länsmuseerna.

  Länsmuseernas samarbetsråd finns redan, sedan flera decennier tillbaka, som en länk mellan museerna. Samarbetet Sveriges största museum vill speciellt vara en aktör när det gäller integration och kulturarv. Tillsammans har de 24 museerna en betydande kunskap och är därigenom en stor bildningsorganisation, som finns i hela landet.

  Läs mer om projektet här.

  Välkommen till Sveriges största museum!