30 oktober 2012

Sökschaktning inför nybyggnation. Särskild arkeologisk utredning 2010-2011.

I samband med planläggning av ny bebyggelse inom Rälla 1:17 genomförde Kalmar läns museum en särskild arkeologisk utredning i området på uppdrag av Borgholms kommun. Syftet med utredningen var att se om det fanns spår efter förhistoriska aktiviteter i området. I den västra delen av området fanns en närhet till sedan tidigare registrerade gravar. Den arkeologiska utredningen påbörjades i slutet av november 2010 men kunde p.g.a. det rådande väderläget slutföras först i början av april 2011. Läs mer