30 oktober 2012

Spännande tak återupptäckt i Högsrum

Förutom lanterninen på Högsrums kyrka försåg Isberg ytterligare tolv öländska kyrkor med lanterniner. Takmaterial är som alla vet, något som är till för att skydda en byggnad eller som i detta fall en lanternin från regn och snö. Lanterninen har alltid varit täckt med ett plåttak. Vid stormen Gudrun fläktes det nuvarande plåttaket från 1950-talet upp och det fick nödtorftigt repareras. I juli 2008 var det så dags för en välbehövlig omläggning med ett nytt galvaniserat plåttak och 50-talets tak revs för att ge plats för det nya. Det visade sig att under plåttaket från 50-talet låg ett, i detta sammanhang ålderdomligt och ursprungligt plåttak, lika gammalt som lanterninen det vill säga från 1840. I plåttaksammanhang och i Kalmar län är det mycket ovanligt med bevarade plåttak från 1800-talets första hälft. Plåtarnas format är 45 x 59 cm, de är inte fästa med fästbläck i falsarna utan spikade ovanifrån, genom plåten med fyra spikar. Taket doftar ännu av den tjärstrykning som det behandlats med för att förhindra rost. På 50-talet slog man bara omkull falsarna före man la det nya taket. Idag dokumenteras det gamla taket och delar bevaras för framtiden före det att ett nytt tak läggs. En ytterligare märklig sak var att undertaket inte hade några rötskador, spikningen hade inte orsakat läckage med efterföljande rötskador. Plåttaket från 1840-talet ger oss en inblick i äldre tiders hantverk och berättar vad som var brukligt i just vår del av Sverige för över 160 år sedan.