30 oktober 2012

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2010.

I samband med en planerad upprustning och utveckling av P & E Camping i Köpingsvik där bl. a. pooler och en ny promenadväg skall anläggas, kom fornlämningen RAÄ 216, en vikingatida/ medeltida boplats, att beröras. Då fornlämningens nuvarande avgränsning går tvärs igenom den tänkta exploateringsytan, fanns det goda skäl att anta att fornlämning i form av t ex kulturlager kunde påträffas även utanför denna. Kalmar läns museum genomförde därför en arkeologisk förundersökning av platsen (jmf. Schulze 2004: 78ff). Uppdraget utfördes i oktober 2010. Läs hela rapporten