16 september 2021

Susann Johannisson, Kalmar läns museum prisas för insatser för Glasriket!

  På bilden syns pristagaren, Susann Johannisson, tillsammans med stiftelsens ordförande Björn Zethraeus. Fotograf: Håkan Henriksson.

  Vinnare av Bergdala Glastekniska museums pris 2021

  Stort grattis säger vi till Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie vid Kalmar läns museum, som är årets vinnare av Bergdala Glastekniska museums pris

  Susann är väldigt glad för priset som förutom äran fick ta emot 15 000 kronor i prispengar, blomma och diplom av stiftelsens ordförande Björn Zethraeus i hyttan vid prisutdelningen i Bergdala glasbruk den 10 september. Det är första gången som det här priset delades ut.

  – Så roligt och oväntat! säger hon om att få ta emot priset.

  Bergdala Glastekniska museums pris delas ut till den som de bedömer gjort årets bästa insats för att framhäva Glasriket som ett industrihistoriskt intressant besöksmål. De motiverar Susann som vinnare så här:

  ”För att på ett utmärkt sätt ha dokumenterat och gjort tillgänglig kunskap om de tekniker som genom tiderna använts i den manuella glasindustrin i Småland. ”

  I flera år har Susann tillsammans med flera kollegor på Kalmar läns museum jobbat med kulturarv och kulturmiljöer i Glasriket. Tillsammans har de skrivit flera rapporter som berör tillverkning av det småländska glaset.

  – Rapporterna om olika traditionella glashantverk har vi kunnat göra tack vare ovärderlig hjälp från de olika hantverkarna, som ju är experterna - och tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi har också haft ett gott och nära samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland, vilket är kul, säger Susann och fortsätter:

  – När det gäller äldre hantverk kring glas så är mycket äldre kunskap redan förlorad, men vi har ändå lyckats få fram mycket intressant information och försökt förklara processerna när det gäller degeltillverkning, träformstillverkning, glasmålerihantverket, slipat glas och pressglas. Dessa hantverk har tidigare legat utanför det som fått mest uppmärksamhet. Vi bedömer att dessa hantverk varit dåligt dokumenterade, så vi är väldigt glada att vi tillsammans nu kunnat bidra till att dokumentera dessa viktiga delar av glasindustri och glashantverk!

  Alla rapporter finns på Kalmar läns museums webbplats men går även att beställa.