30 oktober 2012

Uppdrag: Grav eller odlingsröse?

Arkeologisk förundersökning av RAÄ 340, som är registrerad som en stensättning. Syftet var att fastställa om det var en grav eller ett odlingsröse inför borttagande i samband med husbyggnation. Ladda ner rapporten