30 oktober 2012

Utredning inför Va mellan Torslunda och Kåtorp. Arkeologisk utredning 2011.

Då Mörbylånga kommun planerar att anlägga kommunalt VA mellan Torslunda och Kåtorp genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning på aktuell sträcka. Utredningen genomfördes under 1 vecka i november månad 2011. Ungefär ett 70-tal schakt lades längs den planerade sträckan som var ca 3000 meter lång. Den planerade Va- ledningen är tänkt att grävas ner på den norra sidan av Kåtorps by på de marker som under 16- och 1700-talet var Kåtorps bys utmarker. Läs mer