30 oktober 2012

Vad kan ett halvöresmynt från 1598 säga om livet på Kalmar slott?

Johan III och hans son Sigismund skrev den 5 september 1587 i Kalmar slott på ett gemensamt dokument som reglerade hur Sigismund efter sin fars död skulle ärva och styra Sverige. Sigismund var 21 år gammal vid detta tillfälle och redan kung i Polen. Dokumentet kom att kallas "Kalmar stadgar". Kalmar slott var vid denna tid på ett genomgripande sätt ombyggt av Johan III och framstod som ett praktfullt befäst renässansslott. Efter Johan III död 1592 kröntes Sigismund till svensk kung år 1594. Några månader senare, innan han reste tillbaka till Polen förstod Sigismund att splittra den svenska regeringsmyndigheten mellan sin farbror hertig Karl, riksrådet och de kungliga ståthållarna och han förbehöll sig själv rätten till riksdags sammankallande. Efter flera strategiska manövrar från hertig Karls sida blev Sigismund tvungen att år 1598 samla ihop en här av 5000 man för att bege sig från Danzig till Sverige. De svenska ständerna var ovilliga att låna ut sina skepp till kungen eftersom det fanns en utbredd misstänksamhet mot kungens katolska krigare. Idag skulle vi kanske säga att Sverige stod på randen av ett inbördeskrig, Sigismund mot hertig Karl båda understödda av sina respektive anhängare. Sigismund landsteg i slutet av maj i Blekinge på gränsen till Småland och han sökte snart att fredligt förhandla sig till att få befälhavarna till Kalmar att öppna stadens portar. Detta misslyckades men efter hot gav man sig. Kalmar slott och stad leddes nu av kungens eget folk. Sigismund avseglade snart norr ut och kom att utkämpa flera strider med hertig Karl. I september samma år tvingades Sigismund lämna Sverige efter det att han skrivit på en uppgörelse med hertig Karl. Sigismund hade planer på att komma tillbaka vilket höll moralen uppe hos sina anhängare bland annat i Kalmar där Johan Larsson Sparre försvarade stadsmurarna och slottet. Hertig Karl begav sig med sina trupper mot Kalmar i februari 1599 fast besluten att inta staden och slottet. Natten mellan den 1 mars och 2 mars lyckades hertig Karl med att belägra staden men hans trupper började omedelbart plundra Kalmar istället för att säkra slottet. På Kalmar slott satt nu en belägrad Johan Larsson Sparre med sitt manskap skyddade av de kraftiga befästningarna. Det skulle dröja nästan två och en halv månad innan Sparre gav upp och överlämnade Kalmar slott. Sex polska fartyg anlände visserligen till Kalmar under tiden för att ge en förstärkning men de drevs bort av hertig Karls trupper och detta fick hoppet att lämna Sparre och hans män. Det är nu vi kommer till det lilla oansenliga myntet. Det är lätt att föreställa sig hur pressat läget var för Sparres manskap som höll ut på Kalmar slott den där våren 1599. Manskapet sov åt och höll vakt innanför slottets murar i väntan på förstärkningen från Polen. Vaktombyten och tjänstgöring blandades med tider av väntan. Kanske var det just vid ett sådant tillfälle som manskapet som höll till utanför Gröna salen där myntet nu hittats. Ett spel med pengar som insatts och så ett mynt som råkar rulla iväg och glida ned mellan de stora hällarna. Ett halvöres silvermynt som pryddes av deras omstridde kung Sigismunds initialer SR, Sigismund Rex. Ett behändigt mynt i en småvalör, ett värde som kunde köpa ägaren ett stop öl. Vad hände sen med Sigismund? Han abdikerade från Sveriges tron 1599 men han fortsatte att vara kung över Polen till sin död 1632.Richard Edlund Antikvarie Kalmar läns museum Här kan du se ett inslag om fyndet i Smålandsnytt.