30 oktober 2012

Vägplanering vid Tindered. Särskild arkeologisk utredning steg 2, 2011.

I slutet av mars månad 2011 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning steg 2 inför anläggandet av en ny ägoväg intill väg E22 vid Tindered mellan Gamleby och Helgenäs i Västerviks kommun. Utredningen genomfördes på uppdrag av Trafikverket i enlighet med beslut upprättat av Länsstyrelsen i Kalmar. Den nu aktuella utredningen berörde ett nytt förslag på sträckning av den aktuella ägovägen vid gården Tindered Bygget (här kallat vägförslag 3), något längre mot öst än tidigare förslag.  Läs mer