7 augusti 2017

Välbesökt arrangemang – Kalmar slagfält sommaren 2017

    När en grävmaskinist en sommardag 2013 sätter skopan genom ett kranium så kommer i ett slag en ytterst blodig del av Kalmars historia till ytan. Kraniet tillhör en stupad soldat från Kalmarkriget 1611. Såväl staden som slottet var belägrat i flera veckor av danska styrkor. Först intogs själva staden i slutet av maj och i början av augusti var det så dags för slottet vilket gavs upp utan strid av befälhaven Christer Some som dessutom övergick i dansk tjänst.

    För att få veta mer om denna del av Kalmars krigiska historia har arkeologerna undersökt området med metalldetektor, och studerat och analyserat historiska urkunder och redan bärgade fynd. Framkomna resultat har redovisats i skriften "Slagfält Kalmar – en glimt av belägringen 1611". Men Kalmarsundsparken har så mycket mer att berätta om det som hände här i början av 1600-talet.

    Sommaren 2017 har grävningarna fortsatt och kvarlevor från ytterligare en stupad knekt har frilagts. Vid sommarens grävning har dessutom anordnats ett flertal visningar och en föreläsning samt givits prov på 1600-talets soldatliv. Samtliga inslag samlade en månghövdad publik på tillsammans drygt 800 personer. Hela arrangemanget har varit ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Statens historiska museer, Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Kalmar slott.