28 oktober 2021

Välkommen till 2021 års kulturarvsseminarium: Skogens rikedomar - Skogen, människan och kulturarvet

  Varmt välkommen till 2021 års kulturarvsseminarium: Skogens rikedomar – Skogen, människan och kulturarvet

  Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv. Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och överlevnad. För kreaturen var skogen länge den viktigaste betesmarken. Men även mindre välkända verksamheter har skogen att tacka för sin existens. Skogen har också bidragit till ett rikt kulturarv med alla historier om
  skogsrår och andra väsen.

  Under årets kulturarvsseminarium tar vi oss an temat SKOGEN på olika sätt. Ta del av och inspireras av föreläsningar om skogens kulturhistoria och framtid, berättelser om skogens väsen och mycket mer.

  Plats, datum och tid

  Plats: Forum, Oskarshamn
  Datum: Tisdag 23 november
  Tid: 08.30-16.30

  Anmälan och frågor

  Seminariet är kostnadsfritt och anmälan bindande. Anmälan görs via Nortics biljettsystem, www.nortic.se, tfn 0480-45 13 00 (Kalmar läns museum) eller e-post: reception@kalmarlansmuseum.se. Sista
  anmälningsdag är den 17 november.

  För frågor om programmet samt anmälan om specialkost, kontakta: pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se, tfn: 0480-45 13 04

  Vi påminner alla som deltar i vårt evenemang att följa Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att förhindra spridning och smitta av covid-19.

  Program

  8.30-9.00 Registrering och mingelkaffe

  9.00-9.10 Länsantikvarie Birgitta Eriksson och museichef Örjan Molander hälsar välkomna

  9.10-9.20 Projektet Unika historiska Kalmar län presenterar sig
  Unika historiska Kalmar län är ett samarbete mellan småföretag, föreningar, kommuner och andra offentliga aktörer. Projektet handlar om hur man kan använda kulturarvet för näringslivsutveckling. Med projektledarna Fredrik Wiebert, Kalmar kommun och Maja Heuer, Kalmar läns museum.

  9.20-10.20 Sverige har vuxit ur skogen – perspektiv på skogen och människorna från Hedenhös till nutid
  Gunnar Wetterberg är en mycket uppskattad TV-personlighet med en imponerande karriär bakom sig. Han är ursprungligen diplomat men numera historiker, författare och samhällspolitisk debattör, medlem i panelen i SVT:s populära program ”Fråga Lund” med mera. Dessutom är han skogsägare! Han har hunnit skriva över 30 böcker under sin författarkarriär, med “Träd: en vandring i den svenska skogen” och ”Ingenjörerna” senast i ledet.

  10.20-10.40 Paus
  I konferenssalen visas ett bildspel på allt som vi får ut av skogen. I foajén finns det möjlighet att köpa Gunnar Wetterbergs bok.

  10.40-11.10 Mina skogars kulturarv
  Jan-Olof Thorstensson är tolfte generationen skogsägare från Runstorp och dessutom ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademien. I egenskap av skogsägare reflekterar han över det kulturarv skogen är och de skogsspår vi lämnar efter oss.

  11.15-11.45 Berättelser från skogen
  Ann-Charlotte Magnusson är kulturvetare och berättare. När hon berättar väver hon samman historia, kulturhistoria, sägner och allt som rör växtligheten, till finstämda minnesvärda historier. I dag får vi höra om skogens väsen, samt kanske en och annan jägarhistoria.

  11.45-12.45 Lunch

  12.45-13.15 Skogsägarföreningen – igår, idag, imorgon
  Gustav Tibblin har ett långt förflutet i Södra, senast som medlemschef. Med avstamp i Södras och de sydsvenska skogarnas historia tar han sikte på framtidens skogsbruk och hur skogens produkter kommer att se ut.

  13.20-13.50 Tjärbränning – traditionell framställning i förnyad tappning till nytta och nöje
  Förr framställdes spån och tjära lokalt i närheten av de byggnader de var avsedda för. Sedan decennier är det annorlunda. I dag importeras en stor del trots att de råvaror som behövs egentligen finns inom räckhåll. Finns det mer hållbara lösningar för att uppbringa det virke och för att framställa den tjära som behövs? Med Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie, Linköpings stift.

  13.55-14.25 Fetved för ett bättre klimat
  Michael Tiljestrand Edström är inte bara medlem i den rikstäckande föreningen Fetvedens vänner, utan även föremåls- och byggnadsvårdare. Fetved är härdigt furuvirke med hög andel av hartser och röthämmande ämnen, till exempel tjärved och kådrik ved som gör att virket håller längre än annat virke i modern produktion. Fetvedens vänner är en rikstäckande ideell förening för alla som är intresserade av att utveckla användandet av fetved!

  14.25-14.55 Eftermiddagsfika
  I pausen finns det möjlighet till att klämma och känna på olika träbitar och verktyg samt köpa fetvedskepsar.

  14.55-15.25 Hur skogsbad kan bidra till människors välmående
  Jenny Lovebo är lärare på sjuksköterskeprogrammet och forskare på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Att du blir mer harmonisk och mindre stressad av att vistas i naturen har du kanske hört förut? Nu visar ny svensk forskning att även hur vi gör det kan påverka hälsan. Jenny Lovebo har arbetat med en studie om hur skogsbad kan bidra till människors välmående.

  15.30-15.50 Vad berättar skogens lämningar?
  Michael Dahlin är arkeolog på Länsstyrelsen i Kalmar län och har lång erfarenhet av arkeologiska lämningar i skog och mark.

  15.55-16.10 Gunnar Wetterberg summerar och spanar in i framtiden

  16.10-16.30 Länsantikvarie Birgitta Eriksson och museichef Örjan Molander svarar på frågor, tackar och avslutar årets kulturarvsseminarium

  Arrangör

  Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län är arrangörer. Medfinansiärer till seminariet är Kalmar läns hembygdsförbund samt projektet Unika historiska Kalmar län vars huvudfinansiärer är Region Kalmar län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Ladda ned programmet som pdf

  Klicka på den här länken för att öppna programmet som en pdf i din webbläsare: