19 november 2021

Väskor som väcker minnen till träffpunkter i Mönsterås kommun

    I ett samarbete med äldreomsorgen i Mönsterås kommun, har pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum, fyllt 10 stycken så kallade minnesväskor med tematiskt innehåll som museipedagogerna Helen Eklund och Camilla Persson delade ut onsdagen den 17 september. I väskorna finns minnen från 1930-talet fram till början av 2000-talet och består av allt från föremål, musik, dofter med mera. Föremålen är vardagliga och många har en hög igenkänningsfaktor. En hel del av innehållet påminner om det lokala kulturarvet i form av fotografier och berättelser från förr. I varje väska finns förutom föremålen – en inventarielista, historiska fakta om den aktuella tidsperioden, en kort introduktion till 1900-talets historia samt en liten ”lathund” till personal eller anhörig som är för ung för att minnas eller glömt hur det var.

    Syftet med väskorna är att väcka minnen till liv hos äldre personer och berika deras sociala välbefinnande vid kommunens träffpunkter och omsorgsboenden. De är till för både personalen, de boende men också för anhöriga. Personalen kan använda väskorna på olika sätt och låta de äldres minnen, associationer och livsberättelser flöda fritt.

    Projektet är möjligt att genomföra tack vare medel från Familjen Kamprads stiftelse.