15 december 2020

Välkommen till en väska full av minnen!

    Ting som väcker minnen till liv

    I ett samarbete med Äldreomsorgen i Mönsterås kommun, har pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum under hösten 2020 fyllt 10 s k minnesväskor med tematiskt innehåll. I väskorna finns minnen från 1930-talet fram till början av 2000-talet i form av föremål, musik, dofter med mera. En hel del av innehållet påminner om det lokala kulturarvet i form av fotografier och berättelser från förr.

    I varje väska finns förutom föremålen – en inventarielista, historiska fakta om den aktuella tidsperioden; en kort introduktion till 1900-talets historia samt en liten ”lathund” till personal eller anhörig som är för ung för att minnas eller glömt hur det var…

    Syftet är att väcka minnen till liv hos äldre personer och berika deras sociala välbefinnande vid kommunens Träffpunkter och omsorgsboenden.

    Projektet är möjligt att genomföra tack vare medel från Familjen Kamprads stiftelse.