3 juni 2021

Välkommen till invigning av ”Spot on – Mat och dryck i Unika historiska Kalmar län” och Mathantverkssafarin

  Lördag den 12 juni

  Kl. 14.00 Invigning på torget i Mörbylånga.

  Invigningstalare: Maja Heuer, projektledare, Unika historiska Kalmar län, Per-Olov Johansson, ordförande kultur- och tillväxtnämnden, Mörbylånga kommun.

  Kl. 14.30 Vandring genom den gamla köpingen och visning av Elisabeth Engqvist, Mörbylånga Hembygdsförening.

  Mathantverkssafari

  Unika historiska Kalmar län är ett treårigt samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kulturmiljöer i regionen i samarbete med småföretag och föreningar. Under projektets gång skapas det kluster med olika teman där företag och föreningar erbjuder olika produkter. I samband med det visas det olika utställningar i form av det återkommande utställningsformatet ”Spot on” som sätter ljus på dessa teman.

  Under sommaren 2021 blir temat mat. Projektet Unika historiska Kalmar län arrangerar två mathantverkssafaris i Kalmar län, en i området Torsås-Kalmar-Öland (12/6–19/9) och en i området Hultsfred-Vimmerby-Västervik (24/6–19/9). Besökaren åker på en spännande mathantverkssafari genom det Unika historiska Kalmar län och kan skapa sin egen meny med genuina, närproducerade råvaror och med hjälp av spännande historiska recept och berättelser.

  I mathantverkssafarin som omfattar Torsås-Kalmar-Öland medverkar trettiofem olika företag från Torsås, Kalmar och Mörbylånga kommun. Kalmar läns museum och Kalmar kommun i samverkan med Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kom-mun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.
  Spot on – Mat och dryck i Unika historiska Kalmar län 12/6–19/9 2021

  I anslutning till det visas det två utställningar med mat-tema på torget i Mörbylånga och hos Axelssons i Aby, Hultsfreds kommun.

  Utställningen Spot on – Mat och dryck i Unika historiska Kalmar län är placerad på torget i Mörby-långa och fokuserar på Kalmar län som ett starkt område för livsmedelsproduktion.

  Kalmar län har en stark livsmedelssektor. Här har de gröna näringarna alltid haft stor betydelse. Länet är och har varit ett överskottsområde för kött, fisk, mejeriprodukter, spannmål och bär. I länet lever idag lite mer än två procent av landets befolkning. Men här produceras 95 procent av landets bönor, mer än 25 procent av landets kyckling och mer än tio procent av mjölken, äggen och nötköttet. Här finns goda naturliga förutsättningar för jordbruk och ett milt klimat som gynnar livsmedelsproduktion-en. Det finns också många aktörer inom förädlingsindustrin, stor och små. De senaste åren har Kal-mar län också legat långt framme vad det gäller innovation inom matområdet. Alltfler har börjat odla ekologiskt och öppnat gårdsbutiker, gårdsslakterier och mindre mejerier.

  Utställningen berättar om länets brukningsmetoder på bond- och herrgårdar under 1800- och 1900-talen, jordbrukets utveckling i länet, 1900-talets förändringar inom livsmedelsproduktion med nya upp-finningar, länets växtodling, Södra Ölands odlingslandskap och utvecklingen av livsmedelsindustrin med sina kvarnar, mejerier, konservfabriker, bryggerier och sockerbruk.

  För mer information: https://uhko.kalmar.se

  Maja Heuer, projektledare, Unika historiska Kalmar län
  Telefon: 0480-45 13 01, 070 27 59 160
  maja.heuer@kalmarlansmuseum.se