30 oktober 2012

Västerport. Förundersökning genom schaktövervakning 2011.

Under april och maj månad 2011 har personal från Kalmar läns museum genomfört en förundersökning i form av schaktövervakning på Kvarnholmen 2:5, västerport i Kalmar stad.   I 1600-talets befästning runt staden ingår rum som idag används för olika verksamheter. Här finns bl.a. glashytta, spa och utskänkning. Anledningen till förundersökningen var att Kalmar kommun avsåg att täta ytorna på valvens ovansida med gummimattor då det på flera platser läckte in vatten genom taket. För att göra detta behövde jorden banas av från befästningens yta.  Läs mer