30 oktober 2012

Vinäs herrgård

På Vinäs herrgård i Västra Eds socken, nordväst om Eds bruk, har länsmuseet tagit dendrokronologiska prover. Genom att ta dessa prover på årsringarna i konstruktionen så går det i många fall att få fram när träden fälldes och i förlängningen när de kom till användning som byggnadstimmer. Vinäs är en mycket spännande miljö med en lång, delvis gåtfull, och outforskad historia.