""

Fredrik Gunnarsson

Arkeolog, fil. dr

Kompetens: Fältarkeologi, mätteknik, GIS

Specialområde: Digital förmedling , bronsålder, gravar

Arbetar med arkeologiska undersökningar och digital arkeologi och särskild kompetens och erfarenhet boplats- och gravarkeologi, i synnerhet brons- och järnålder. Fredrik har specialistkompetens inom GIS och digitala arbetsflöden för dokumentation och kommunikation i arkeologiska projekt och disputerade år 2022 med avhandlingen Det digitala uppdraget: om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle”.

0480-45 13 34