Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog/Doktorand Grasca

Arkeologiska undersökningar och publik arkeologi, särskild kompetens och erfarenhet från stadsarkeologiska undersökningar medeltid och historisk tid i Kalmar, Växjö, Nyköping och Göteborg. Boplats- och gravundersökningar, i synnerhet järnålder och medeltid. Specialistkompetens arkeologisk förmedling och publik arkeologi. Skriver avhandling om publik arkeologi och skolan.

0480-45 13 15