Ludvig Papmehl-Dufay

Arkeolog, fil dr

Kvalitetssäkring, anbud. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, undervisning. Specialområde: Stenåldersarkeologi, keramik, publik arkeologi

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Ludvig på hemsidan: 60


Arkeologisk utredning i Rockneby

Blästbrukslämningar i Brånahult

Boplatslämningar från yngre bronsålder och tidig medeltid

Boplatslämningar på fastigheterna Resmo 1:3, 1:12 och Gynge 2:10 Resmo 1:3, 1:12 och Gynge 2:10

E22 förbifart Rinkabyholm

Elkabel vid Borgholms slottsruin

En trattbägarlokal i Resmo

Ett kokgropsfält från äldre järnålder

Ett senneolitiskt flatmarksgravfält?

Förhistoriska boplatslämningar i Vickleby

Förundersökning av Jakobsberg 1:1

Järnframställning i skogen

Järnålderslämningar i Söregärde

Kalven i gropen

Konditoriet i Köpingsvik

Kulturmiljö och vindkraft

Nytt djurstall i södra gärdslösa

Prästhagen, Köpingsvik

Saxnäs 1:21

Senneolitiska boplatslämningar och våtmarkslager

Spår av eld

Stenålder på strandvallen

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Ölands äldsta grav?

Strandskogen 4:14

E22 förbifart Rinkabyholm

Elverslösa 19:1, 19:3

Fornlämningar på Blå Jungfrun

Klinta 20:21

Nytt djurstall i Södra Gärdslösa

Kalven i gropen

En tidigmedeltida gård i Prästhag

Konditoriet i Köpingsvik

Boplatslämningar från yngre bronsålder och tidig medeltid

Prästhagen, Köpingsvik

Ett kokgropsfält från äldre järnålder

Ölands äldsta grav? Kulturlager och gravar från stenålder och järnålder

Senneolitiska boplatslämningar och våtmarkslager

Elkabel vid Borgholms slott

Åter till Tingbyboplatsen

Arkeologisk utredning i Rockneby

Järnålderslämningar i Söregärde – Boplatslämningar från järnålder och fynd från historisk tid

Gång- och cykelväg från Blomstermåla till Mönsterås

Att bana väg genom kulturlandskapet

Kulturmiljö och vindkraft

Saxnäs 1:21

Boplatslämningar

En trattbägarlokal i Resmo

Stenålder på strandvallen

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Ett senneolitiskt flatmarksgravfält?

Spår av eld

Förhistoriska boplatslämningar i Vickleby

Järnframställning i skogen – blästbrukslämningar och stenbrott i Brånahult

E22 Förbifart Rinkabyholm, Hossmo

Skyttlahagen

Ett benhus vid Kläckeberga kyrka

Odlingslämningar och gravar i Snurrom

Sandby borg V

Offermossen i Dyestad och bronslurarna i Långlöt

57 Blogginlägg av Ludvig:


Tingby färdiggrävt, igen!

Det som göms i jord...

Den som gräver får se...

Tingbyboplatsen grävs ut igen!

Risinge hög daterad!

Seminarium till minne av Hella Schulze

Tredje Blankaholmsboken på G!

SVT sänder sport...

Dagens tips!

Avslutat fältarbete i Risinge

Byggnadsverket Risinge hög

Halvvägs i Risinge

Hög i hög i Risinge

Grävstart i Risinge

Linné gräver i Risinge!

Bokrecension: Medeltida borgar!

Arkeologer på stan

En sten är en sten är en...

Fjärde Blankaholmsseminariet avklarat!

Blankaholmsseminariet igen och i tryck, igen!

Årets julklapp!

Arkeologidagar på Eketorp!

Kalven allt mer populär

Dagens tips x 2

Runsbäcksrapporten klar!

Prästhag: rapportarbetet går framåt

Forntid längs ostkusten bok och seminarium!

Hur gammalt är världsarvet?

Föreläsning: Arkeologiska ledtrådar till det Öländska jordbrukets ursprung

Rykande provtryck

Blankaholmsseminariet igen och i tryck

Forskning på långtid

Resmo-rapporten klar!

Nya rapporter!

Lyckad Arkeologidag!

Arkeologidagen 2009!

Fornlämningar i blåsväder

Sommarslummer

Finbesök och avslutat fältarbete

Lyckade visningar i Prästhag

Från klarhet till klarhet i Prästhag!

Medeltida bebyggelselämningar i Prästhagen

Fortsatta utgrävningar i Prästhagen

Analysarbetet fortsätter!

Forskning på halvtid

Arkeologi längs ostkusten, på frammarsch!

Prästhagsrapporten klar!

Våren är här! Bannemig

Tingbyrapporten klar!

Förundersökningar i Hossmo och Rinkabyholm!

E22 Förbifart Rinkabyholm: grusade förväntningar och nya upptäckter

Ny miniuställning om Sandby borg!

Utgrävningarna inför E22 förbifart Rinkabyholm är igång!

Första veckan i Hossmo!

Halvvägs genom fältarbetet i Skyttlahagen och Hossmo

Slutspurt!

Färdiggrävt i Hossmo!