Ulrika Söderström

Arkeolog, fil. lic., doktorand Grasca

Kompetens: Hållbarhet, fältarkeologi, kommunikation, publik arkeologi. Specialområde: bronsålder, tidigmedeltid, hållbar stadsutveckling

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Ulrika på hemsidan: 31


Förstärkning av elledning i Västervik

Hotell Skansen

Konditoriet i Köpingsvik

Konditoriet i Köpingsvik

Kulturmiljö och vindkraft

Målerås äldsta glashytta.

Nya vattenledningar, gamla gravar

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Arkeologisk utredning inför ny rastplats vid Botorpström.

Borgholm 11:1 m fl

Omvärldsanalys kring digital kunskapsförmedling 2015.

Västra Eknö 2:34

Mycket sten i Borgholm

Kulturmiljöutredning för området Djupvik-Lofta

Schaktning för ladugårdsbygge vid Nedra Vannborga

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik

Konditoriet i Köpingsvik

Offerplatsen i Löt

Kulturmiljö kring de fyra vattenfallen

Spår av gyllene vendeltid

Odling och eld i Borshorva

Ny parkeringsplats vid Rockneby skola

Kulturmiljö och vindkraft

En vikingatida härd i Strandskogen

Fornlämningar vid Möllstorpsgatan

Hotell Skansen

Målerås äldsta glashytta

Arkeologisk utredning inför ny rastplats vid Botorpström

Förstärkning av elledning i Västervik

Ett båtsmanstorp berättar

Båtsmanstorpet Långnäs 93

15 Blogginlägg av Ulrika:


Ett medeltida hus i Västergarn eller hur man botar en arkeolog med hemlängtan

Att hylla en saknad kollega

Registrering pågår!

Rapport från ett sommarprojekt

Rapport från en badort i oktober

Sommarkurs på Linnéuniversitetet i sommar?

I dödens fotspår – en projektledare reflekterar

Arkeologi på Kalmar slott: Utgrävningarna på Kalmar slott har startat

Arkeologi på Kalmar slott: Ett 1600-tals mynt, en blybricka och lite keramik från tidigmedeltid

Arkeologi på Kalmar slott: Avfallsgropar, armborstpilar och ett medeltida dass

Arkeologi på Kalmar slott: Arkeologi på ett ben och en medeltida pizzaugn?

På uppdrag i Kristianopel

Arkeologisk utgrävning pågår: Snapperisskogen

Snapperiskogen: förmedling och öppna visningar

Järnframställningen vid Brånahult - 1000 år äldre än man anade