1589

  • Årtal: 2005
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Stenåsa
  • Sammanfattning: Stenåsa 3:3
  • Syfte: Byggnaton av gödselbrunn och stall
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson