1683

  • Årtal: 2005
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Förundersökning av kv Björken 22
  • Syfte: VA-byte
  • Åtgärd: Schaktningsövervakning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson