1696

  • Årtal: 2005
  • Författare: Cecilia Ring, Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Stadsparken i Kalmar inför byggande av nytt konstmuseum
  • Syfte: nybyggn av konstmuseet
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Karl-Magnus Lenntorp