1712

  • Årtal: 2006
  • Författare: Håkan Nilsson, Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Förlösa, Kläckeberga
  • Sammanfattning: Kulturhistorisk utredning
  • Syfte: Fördjupad översiktsplan
  • Åtgärd: Kulturhistorisk utredning
  • Projektansvarig: Magnus Petersson