1747

  • Årtal: 2006
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Borgmästaren 8
  • Syfte: fjärrvärmeutbyggnad
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilssson