1868

  • Årtal: 2008
  • Författare: Daniel Serlander, Nicholas Nilsson, Daniel Grimhammar
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Mönsterås
  • Socken: Ålem
  • Sammanfattning: Gång- och cykelväg från Blomstermåla till Mönsterås
  • Syfte: GC-väg och ledningsdragning
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Ludvig Papmehl-Dufay