1933

  • Årtal: 2009
  • Författare: Daniel Serlander, Nicholas Nilsson, Daniel Grimhammar
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Mönsterås
  • Socken: Mönsterås
  • Sammanfattning: Kronobäcks klosterkyrkoruin
  • Syfte: nybyggnation
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Daniel Serlander