1981

  • Årtal: 2009
  • Författare: Johan Åstrand, Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Nybro
  • Socken: Madesjö
  • Sammanfattning: Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult
  • Syfte: grustäkt
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Johan Åstrand, Nicholas Nilsson