1997

  • Årtal: 2010
  • Författare: Nicholas Nilsson, Veronica Palm, Fredrik Sandberg
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Västervik
  • Socken: Gladhammar
  • Sammanfattning: Gladhammars gruvor
  • Syfte: miljösanering
  • Åtgärd: Ark slutundersökning
  • Projektansvarig: Veronica Palm