2012

 • Årtal: 2010
 • Författare: Nicholas Nilsson, Åsa Alering
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Småland
 • Rapportkommun: Västervik
 • Socken: Gladhammar
 • Sammanfattning: Mörghult, röjningsrösen och björnbärssly
 • Fil: rojningsrosen_bjornbarssly.pdf
 • Syfte: täktverksamhet
 • Åtgärd: Ark utredning
 • Projektansvarig: Nicholas Nilsson