Slottsholmen i Västervik. Kulturhistorisk utredning 2010.

 • Årtal: 2010
 • Författare: Lars Einarsson, Veronica Olofsson, Veronica Palm
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Småland
 • Rapportkommun: Västervik
 • Socken: Västervik
 • Sammanfattning: Slottsholmen i Västervik.
 • Fil: 30-442-10.pdf
 • Syfte: Planärende
 • Åtgärd: Kulturhistorisk utredning
 • Projektansvarig: Veronica Palm