328

  • Årtal: 1996
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Sammanfattning: Bläcksvampen Tegelviken
  • Syfte: Planområde
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson