45

  • Årtal: 2000
  • Författare: Mats Blohmé
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Sammanfattning: Alen 4
  • Syfte: Ledningar
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Mats Blohmé