Amfion 7 – Antikvarisk medverkan vid byte av plåttak på gårdshuset