Bredband inom Huseby bytomt

  • Årtal: 2021
  • Författare: Andreas Emilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Alvesta
  • Socken: Skatelöv
  • Fil: 21_69_huseby_so_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk schaktningsövervakning 2021