Del av Öjaby 28:1

  • Årtal: 2018
  • Författare: Andreas Emilsson, Nicholas Nilsson, Johan Åstrand
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Växjö
  • Socken: Öjaby
  • Fil: 17_24_ojaby_au2_rapport.pdf
  • Syfte: Arkeologisk utredning 2016 och 2017