Sök bland 2133 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Odlingsrösen i Gummatorp
Cecilia Ring
2021 4 MB
Arkeologi:
Anneberg
Andreas Emilsson
Johan Åstrand
2021 4 MB
Arkeologi:
Förundersökning av röse samt angränsande mark
Nicholas Nilsson
2021 5 MB
Arkeologi:
Schaktnings­övervakning inom Söraby kyrkogård
Andreas Emilsson
2021 3 MB
Arkeologi:
Furuby 2:70
Andreas Emilsson
2021 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.