Sök bland 2151 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Unika historiska Kalmar län:
sammanfattning
författare
2022
Arkeologi:
Inför två vindkraftverk inom Ekas ägor
Ivonne Dutra Leivas
2022 3 MB
Arkeologi:
Förundersökning av område med fossil åkermark på Sjösås 1:280
Cecilia Ring
2022 9 MB
Arkeologi:
Kvarteret Regulatorn
Andreas Emilsson
Tove Traneskog
2021 4 MB
Arkeologi:
Väg 25
Kenneth Alexandersson
Johan Åstrand
2021 7 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.