Sök bland 2118 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
E4 Ljungby – delsträcka syd
Andreas Emilsson
Kenneth Alexandersson
Leif Björkman
2019 15 MB
Arkeologi:
Ledningsgata vid stensträngar på norra Öland
Ivonne Dutra Leivas
2019 5 MB
Arkeologi:
Gravfält RAÄ 60 i Öjaby
Johan Åstrand
2019 6 MB
Arkeologi:
Undersökning inför tillfartsväg
Kenneth Alexandersson
2019 3 MB
Arkeologi:
Kronanprojektet 2018
Lars Einarsson
2019 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.