Förundersökning av område med fossil åkermark på Sjösås 1:280