Förundersökning av röse samt angränsande mark

  • Årtal: 2021
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Alvesta
  • Socken: Aringsås
  • Fil: 20_70_aringsas_15_1_fu_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 2020