Genom boplatslämningar över Åbyån

  • Årtal: 2010
  • Författare: Nicholas Nilsson, Michael Källström
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Åby
  • Fil: genom_boplatslamningar.pdf
  • Syfte: Särskild arkeologisk undersökning 1992