Gravfält RAÄ 60 i Öjaby

  • Årtal: 2019
  • Författare: Johan Åstrand
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Växjö
  • Socken: Öjaby
  • Fil: 18_38_ojaby_gravfalt_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 2018