Gravröset i Snurrom

  • Årtal: 2020
  • Författare: Nicholas Nilsson, Cecilia Ring, Ludvig Papmehl-Dufay, Kenneth Alexandersson, Helena Victor
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kläckeberga
  • Fil: 17_40_vasterslat_su_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Särskild arkeologisk undersökning 2018