Hullgrensgården och Harbergsgården – Antikvarisk medverkan vid borttagning av färg samt målning av gatufasader