Ingen borgruin

  • Årtal: 2017
  • Författare: Cecilia Ring
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Västervik
  • Socken: Västra Ed
  • Fil: 16_24_vinas_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk forskningsundersökning 2016