Kläckeberga kyrka – Antikvarisk medverkan vid omläggning och komplettering av spåntak