Kv Åldermannen

  • Årtal: 2009
  • Författare: Nicholas Nilsson, Michael Källström
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: aldermannen.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 1996