Kvarteret Regulatorn

  • Årtal: 2021
  • Författare: Andreas Emilsson, Tove Traneskog
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Ljungby
  • Socken: Ljungby
  • Fil: 21_34_kv_regulatorn_1_au2_fu_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2021