Ledningsgrävning vid Nöttja kyrka

  • Årtal: 2020
  • Författare: Johan Åstrand
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Ljungby
  • Socken: Nöttja
  • Fil: 20_17_nottja_ka_fu_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Schaktningsövervakning 2020