Mältan på Kyrkeby bränneri – Antikvarisk medverkan vid åtgärder på trappa och montering av räcken